NAUČNA KONFERENCIJA „PROFESOR IVAN BERKEŠ“

Nagrada studentima farmaceutima na VMA Naučna konferencija posvećena životu i delu profesora Ivana Berkeša u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije, Naučnog fonda "Profesor Ivan Berkeš" i Instituta za medicinsku biohemiju VMA održana je danas na...