JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY / 2003 Suppl 1


„JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY“
Official Journal of the Serbian Society of Medical Biochemists


Volume: 22 (Suppl 1)UPUTSTVA I PREPORUKE ZA PRIMENU LABORATORIJSKIH
ODREŽIVANJA ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I PRAĆENJE DIABETES MELLITUS-A


Nada Majkić-Singh
UPUTSTVA I PREPORUKE ZA PRIMENU LABORATORIJSKIH
ODREŽIVANJA ZA DIJAGNOSTIKOVANJE I PRAĆENJE DIABETES MELLITUS-A: Uvodne napomene…………1

Nada Majkić-Singh
ETIOLOGIJA DIABETES MELLITUS-A……………………………………………………………………………………………………………..5

Svetlana Ignjatović
DIJAGNOSTIKA DIABETES MELLITUS-A………………………………………………………………………………………………………13

Mirka Ilić
NAČINI PRAĆENJA GLUKOZE……………………………………………………………………………………………………………………..21

Jecka Stojanović
KLINIČKO PRAĆENJE DIJABETIČARA…………………………………………………………………………………………………………29

Marijana Dajak
BIOHEMIJA FORMIRANJA I ANALIZA GLIKOHEMOGLOBINA……………………………………………………………………….33

Olivera Janković
STANDARDIZACIJA ODREŽIVANJA GLIKOHEMOGLOBINA / HbA1c: IFCC REFERENTNI SISTEM…………….43

Svetlana Ignjatović
GLIKOHEMOGLOBIN: KONTROLA KVALITETA……………………………………………………………………………………………..51