OBAVEŠTENJE O STIPENDIJAMA ZA UČEŠĆE NA „4TH EFLM-BD CONFERENCE ON PREANALYTICAL PHASE“

Amsterdam, 24-25 March 2017

EFLM je obezbedio stipendije za učesnike mlađe od 35 godina za učešće na „4th EFLM-BD Conference on Preanalytical Phase” koja će se održati u Amsterdamu 24-25. marta 2017. godine. Stipendija pokriva troškove puta i 2 noćenja u iznosu od najviše 750 Eur. Za dobitnike će biti pokriveni i troškovi registracije, a dobiće i jednogodišnju pretplatu za on-line izdanje časopisa CCLM.

Pravo na konkurs imaju članovi nacionalnih društava članica EFLM-a koji zadovoljavaju sledeće kriterijume:

1. Da imaju najviše 35 godina na dan početka konferencije
2. Da im je prihvaćen abstrakt za postersku prezentaciju u okviru konferencije (krajnji rok za prijavu abstrakata je 31.12.2016. godine).

Uz popunjenu prijavu potrebno je poslati i sledeće:

1. kopiju u pasoša,
2. pismo preporuke od strane Nacionalnog naučno-stručnog drušva (za kandidate iz Srbije to je DMBS), napisano na engleskom jeziku, potpisano od strane Predsednika i skenirano,
3. potvrdu o prihvaćenom abstraktu (što će poslati organizatori konferencije najkasnije do 10.1.2017.).

Kompletnu dokumentaciju poslati na adresu silvia.cattaneo@eflm.eu najkasnije do 15. januara 2017. godine.

Preuzmi prijavu (DOC)