Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

SrpskiEnglish

ORGANI, KOMITETA I TELA DMBS


IZVRŠNI ODBOR DMBS

PREDSEDNIK DRUŠTVA:
Zorica Šumarac

IZVRŠNI DIREKTOR DMBS:
Nada Majkić-Singh

GENERALNI SEKRETAR:
Snežana Jovičić

BLAGAJNIK:
Iva Perović-Blagojević

IZVRŠNI ODBOR
Predsednik: Zorica Šumarac
Predhodni predsednik Društva: Nada Majkić-Singh
Generalni sekretar: Snežana Jovičić
Blagajnik: Iva Perović-Blagojević
Član: Svetlana Ignjatović
Član: Jelena Ošap
Član: Velibor Canić
Član: Janko Pejović
Član: Nataša Bogavac-Stanojević
Član: Slavica Cimbaljević
Član: Vera Lukić
Član: Lilika Zvezdanović-Čelebić
Član: Volođa Ćuković

NADZORNI ODBOR
Predsednik: Emina Čolak
Član: Jon Čoban
Član: Duško Mirković

KOMITETI


Naučni komitet / Komitet za kongresnu aktivnost
Svetlana Ignjatović, predsednik
Nada Majkić Singh
Vidosava Đorđević
Mirka Ilić
Nataša Lalić
Mirjana Đerić

Komitet za izdavačku delatnost
Nada Majkić-Singh, predsednik
Svetlana Ignjatović
Vidosava Đorđević
Snežana Jovičić
Marijana Dajak

Komitet za Naučni fond "Profesor Ivan Berkeš"
Nada Majkić-Singh, predsednik
Branimir Radosavljević
Svetlana Ignjatović
Janko Pejović

Komitet za fond "Magistra Milica Marković"
Milka Golubović, predsednik
Radmila Obrenović
Svetlana Ignjatović
Milka Perić
Nadica Kostić

Komitet za standardizaciju
Zorica Šumarac, predsednik
Mirjana Perović
Nataša Lalić
Mirjana Đerić
Lilika Zvezdanović
Gošić Katarina
Dragana Brakočević
Drina Topalov
Sanja Jagodić

Komitet za organizaciju laboratorijske službe
Radmila Obrenović, predsednik
Velibor Canić
Milka Golubović
Dragiša Rafailović
Jasmina Ilić
Tanja Cvetković
Janko Pejović
Dragana Pap
Nada Bujišić

Komitet za akreditaciju medicinskih laboratorija
Tatjana Vodnik, predsednik
Janko Pejović
Slavica Cimbaljević
Vladan Ćosić
Jelena Ošap
Tatjana Ivanić-Ćorlomanović
Snežana Golubović
Nada Bujišić
Ćorović Sanja

Komitet za spoljašnju kontrolu kvaliteta rada
Svetlana Ignjatović, predsednik
Dajak Marijana
Ranka Kangrga
Snežana Jovičić
Dragana Brakočević
Igor Skelić
Slaviša Mladenović
Joca Janković
Jelena Ošap

Komitet za unapređenje rada podmlatka DMBS
Snežana Jovičić
Marija Miličić
Irena Franković
Aleksandra Đorđević
Tatjana Ristić
Jasna Bjelanović

Komitet za informatičku delatnost
Snežana Jovićić, predsednik
Marijana Dajak
Igor Skelić
Ivana Dragašević

Komitet za saradnju sa IFCC, EFCC, BCLF i srodnim organizacijama u zemlji
Nada Majkić-Singh, predsednik
Svetlana Ignjatović
Zorica Šumarac
Snežana Jovičić
Nataša Bogavac-Stanojević

Komitet za saradnju sa industrijom
Članovi Izvršnog odbora DMBS

Etički komitet

Vidosava Đorđević, predsednik
Velibor Canić
Jelena Ošap
Jelena Radić
Predsednik DMBS

Komitet za priznanja
Predsednik DMBS
Izvršni direktor
Predsednik Etičkog komiteta
Predsednici Fondova DMBS

Komitet za istoriju medicinske biohemije
Janko Pejović, predsednik
Mirka Ilić
Mila Janković
Tamara Anđelić
Emica Đurić

CENTAR ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Programski savet – čine ga predsednici Komiteta Društva
Centrom rukovodi Izvršni direktorJOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
Društvo medicinskih biohemičara Srbije
Vojislava Ilića 94b, I sprat, stan 7
11050 Beograd-Voždovac, Srbija

Tel./Fax: 011 3475-183

DMBS :: Društvo medicinskih biohemičara Srbije © 2017.